VVAB_M-T.png

                                                                                                   


Hem Service och Reparationer Kontakt Om oss

gaengarmar.jpg

Ett unikt koncept som i 20 år rönt framgång över hela världen. Konceptet bygger på en kombination av parallellarm, luftdriven motor och gängchuck. Armen är avbalanserad mot vikten av verktyget, vilket gör den fjäderlätt och eliminerar risken för belastningsskador. Gängchucken är en specialkonstruerad gäng-tappshållare med inbyggd överbelastningskoppling, som löser ut då tappen går i botten - tappen sitter i ett säkert grepp och bryts inte av. Idag finns ett flertal olika maskintyper av varierande kapacitet och storlek för gängning både vertikalt och horisontellt. För mer komplicerade lägen finns SL Pro Tap med steglös vinkelinställning av gängenheten.De stora valmöjligheterna gör att varje maskin blir direkt skräddarsydd för varje enskilt ändamål.

20090615090249.gif Produktblad SL Gängarmar

20090615090249.gif Katalog SL Gängarmar

 Valcut håltagningssystem   Momenttestare 

URYU tryckluftsmaskiner  ATA tryckluftsmaskiner

ALFA Magnetborrmaskiner  Kantfasmaskiner  Hålsågar 

Enerpac hydraulcylindrar  Avdragare Aluminiumcylindrar  Global stolar 

 
underskugga.png