PREMIUM Cutter för UZ15 RAPID och UZ18 HardWorker

För standardstål. Belagt premiumhjul. Omslipningsbart.

0,00 SEK  • Artnr: 2136

Beskrivning av artikel

Verktygen för bearbetning med rotationsskärning är avsedda för material med maximal hållfasthet Rm upp till 600 MPa / 87.022 PSI. Under förutsättning att alla anvisningar i bruksanvisningen följs, kan verktygens livslängd vara upp till 4000 meter. I praktiken rör den sig dock kring 2000-3000 meter.

Många faktorer påverkar livslängden:

Material och förberedelser
Som redan nämnts är det nödvändigt att bibehålla maximal styvhet i det avfasade materialet. Vid avfasning av material med högre än tillåten styvhet minskar verktygets livslängd väsentligt, men framför allt riskerar man att verktygets förstörs eller att maskinen kommer till skada.

Materialets förberedelser innan avfasningen kan också påverka verktygens livslängd
Om materialet på er arbetsplats delas med hjälp av skärbränning, rekommenderas rengörning av  kanterna med en vinkelslip före fasning. Vid skärbränning, särskilt vid skärbränning med plasma, inträffar en härdning av materialet. Detta faktum kan ha en betydlig påverkan på verktygets slutgiltiga livslängd. Vi rekommenderar därför att man arbetar försiktigt.

Verktygsskötsel
Under avfasningen är det mycket viktigt att kontrollera att verktygen är vassa. Om det upptäcks att de är slöa är det nödvändigt att omedelbart slipa om dem. Om man arbetar vidare kan det leda till att verktygen knäcks eller att maskinen går sönder.

Arbetsmetod
Mycket betydelsefullt är också bearbetningsmetoden. Den beskrivs noggrant i bruksanvisningen. Allmänt gäller att vid utförande av maximal möjlig avfasning är det nödvändigt att dela upp avfasningen i två spån.

Bifogade filer

Tillagd i varukorgen