UZ15 RAPID
UZ15 RAPID

Fasmaskin UZ15 RAPID med variabel vinkelinställning,automatisk matning, dubbelsidig avfasning.

• Max. avfasningsbredd 15 mm
• Avfasningsvinkeln är enkelt inställbar i intervallet 15°- 50°, utan att byta någon del
• För material i vanligt stål (med en hållfasthet på 60 kg /mm²), visst rostfritt stål, mässing, aluminium
• För avfasat material med de minimala måtten - bredd 70 mm, längd 150 mm, tjocklek 6 mm
• Det avfasade materialets tjocklek 6 - 40 mm
• Maskinen är utrustad med automatisk matning
• Extremt tyst maskindrift
• Möjlighet för stationär och mobil användning
• Maskinen arbetar med stora arbetsstycken utan stöd, hastighet í 3,5 m/min
• Mindre materialdelar läggs direkt in i maskinen

Köp till 3D MANIPULATORN för ytterligare fördelar:
• 3D manipulatorn möjliggör en enkel och snabb vändning av maskinen UZ 15 RAPID med
• 180° för att skapa en dubbelavfasning i en X- eller K-form. Driftpersonalen behöver inte använda någon kran för vändning av materialet = stor tidsbesparing
• För dubbelsidig avfasning (X,K), utan att behöva manipulera med materialet
• Maskinen kan arbeta upp-och-ner, det är inte nödvändigt att vända det avfasade materialet
• Det unika fastspänningssystemet möjliggör för avfasningsmaskinen UZ 15 RAPID att snabbt spänna fast och lossa ur manipulatorn inom loppet av några sekunder utan användning av några verktyg
•Avfasningsmaskinen UZ 15 RAPID "flyter" i manipulatorn och kompenserar golvets ojämnheter (unikt 3D-system)
• 3D manipulatorn möjliggör enkel manipulering av avfasningsmaskinen
• Den önskade arbetshöjden kan ställs in med hjälp av lyftmekanismen
• Manipulatorns rörelse möjliggörs av massiva påmonterade hjul
•Möjlighet att använda M3D manipulatorn som en stationär station
• Möjlighet att använda3D manipulatorn som en servicestation för enkelt underhåll av maskinen

Tekniska data:
Automatisk frammatning.
Max fasbredd:  15 mm
Fasvinkel: Ställbar 15°-50°
Materialtjocklek: 6-40 mmn
Matningshastighet: 3,5 m/min

Filmer
Höghastighetsfasmaskin UZ15 RAPID
Tusen kilometer oavbruten fasning med UZ 15 Rapid

Som standard levereras UZ 15 RAPID med:
Kniv ECO för stål
Verktyg
Bruksanvisning
Förpackad i trälår

Rekommenderat tillbehör: 3D MANIPULATORN
Komplett 3D manipulator inklusive spännmekanismer,
lyftmekanismer
Bruksanvisning
Förpackning i trälår

VVAB Maskin & Teknik AB
Tel:
     46 31 51 90 30
Mail:   info@vvabmaskinteknik.se

Gamla Tingstadsgatan 30
422 44 Hisings Backa
Kontakta oss

© Copyright VVAB Maskin & Teknik